آهنگ حالا که میخوای بری دیگه آتیشم نزن درد من کم نیست با حرفات لااقل نیشم نزن حمید عسکری