متن آهنگ سیمرغ و زال همایون شجریان

۱۰ فروردین ۱۳۹۶
199 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ سیمرغ و زال از همایون شجریان

تکست آهنگ سیمرغ و زال همایون شجریان

همایون شجریان - سیمرغ و زال

متن آهنگ سیمرغ و زال

فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ
بزد برگرفتش از آن گرم سنگ
ببردش دمان تا به البرز کوه
که بودش در آنجا کنام گروه
فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ
بزد برگرفتش از آن گرم سنگ
ببردش دمان تا به البرز کوه
که بودش در آنجا کنام گروه
نگه کرد سیمرغ با بچگان
بران خرد خون از دو دیده چکان
بران خرد خون از دو دیده چکان
نگه کرد سیمرغ با بچگان
بران خرد خون از دو دیده چکان
شگفتی برو بر فکندند مهر
بماندند خیره بدان خوب چهر
شگفتی برو بر فکندند مهر
بماندند خیره بدان خوب چهر
بماندند خیره بدان خوب چهر
خداوند مهری به سیمرغ داد
خداوند مهری به سیمرغ داد
خداوند مهری به سیمرغ داد
نکرد او بخوردن از آن بچه یاد
چو آن کودک خرد پر مایه گشت
برآن کوه بر روزگاری گذشت
یکی مرد شد چون یکی زاد سرو
برش کوه سیمین میانش چو غرو
یکی مرد شد چون یکی زاد سرو
برش کوه سیمین میانش چو غرو
نشانش پراکنده شد در جهان
نشانش پراکنده شد در جهان
بد و نیک هرگز نماند نهان
بد و نیک هرگز نماند نهان
به سام نریمان رسید آگه
از آن نیک پی پور با فرهی
به سام نریمان رسید آگهی
از آن نیک پی پور با فرهی
به سام نریمان رسید آگهی
از آن نیک پی پور با فرهی
به سام نریمان رسید آگهی
از آن نیک پی پور با فرهی
سیمرغ سیمرغ سیمرغ سیمرغ


لینک کوتاه مطلب

http://bo2text2.ir/?p=4108

آهنگ های مرتبط

برچسب ها