متن آهنگ زهی عشق همایون شجریان

۱۰ فروردین ۱۳۹۶
164 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ زهی عشق از همایون شجریان

تکست آهنگ زهی عشق همایون شجریان

همایون شجریان - زهی عشق

متن آهنگ زهی عشق

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا
چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا
زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه
که جان را و جهان را بیاراست خدایا
زهی شور زهی شور که انگیخته عالم
زهی کار زهی بار که آنجاست خدایا
فروریخت فروریخت شهنشاه سواران
زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا
فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم
ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا
ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون
دگربار دگربار چه سوداست خدایا
نه دامی است نه زنجیر همه بسته چراییم
چه بند است چه زنجیر که برپاست خدایا


لینک کوتاه مطلب

http://bo2text2.ir/?p=4127

آهنگ های مرتبط

برچسب ها