متن آهنگ بازگشت زال همایون شجریان

۱۰ فروردین ۱۳۹۶
246 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ بازگشت زال از همایون شجریان

تکست آهنگ بازگشت زال همایون شجریان

همایون شجریان - بازگشت زال

متن آهنگ بازگشت زال

بر و بازوی شیر و خورشید روی
بدل پهلوان ، دست شمشیر جوی
سپیدش مژه دیدگان قیر گون
چو بسد لب و رخ بمانند خون
دل سام شد چون بهشت برین
بران پاک فرزند کرد آفرین
تنش را یکی پهلوانی قبایب
پوشید و از کوه بگذارد پای
تنش را یکی پهلوانی قبایب
پوشید و از کوه بگذارد پای
فرود آمد از کوه و بالای خواست
فرود آمد از کوه و بالای خواست
یکی جامه
یکی جامه، خسرو آرای خواست
خسرو آرای خواست
فرود آمد از کوه و بالای خواست
یکی جامه، خسرو آرای خواست
سپه یکسره پیش سام آمدند
گشاده دل و شاد کام آمدند
تبیره زنان
تبیره زنان پیش بردند پیل
برآمد یکی
برآمد یکی گرد چون کوه نیل
خروشیدن کوس با کره نای
همان زنگ زرین و هندی درای
خروشیدن کوس با کره نای
همان زنگ زرین و هندی درای
خروشیدن کوس با کره نای
همان زنگ زرین و هندی درای
سوارن همه نعره برداشتند
بدان خرمی راه بگذاشتند
به شادی به شهر اندرون آمدند
ابا پهلوانی فزون آمدند
ابا پهلوانی فزون آمدند


لینک کوتاه مطلب

http://bo2text2.ir/?p=4113

آهنگ های مرتبط

برچسب ها